fbpx

16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşviği.

15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının 12 ve 13. Maddelerinde sigorta desteğinden yararlanılabilecek yatırımlar ve destekten yararlanma koşulları belirtilmiştir. Buna göre işletmelerin 1. 2. 3. 4. ve 5. bölgelerde yapacakları TB’ne bağlanmış büyük ölçekli yatırımları, stratejik yatırımları ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımları sigorta primi işveren hissesi desteğinden, 6. bölgede yapacakları TB’ne bağlanmış büyük ölçekli yatırımları, stratejik yatırımları ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan ise sigorta primi işveren hissesi desteğinin yanında sigorta primi işçi hissesi desteğinden de yararlanabilecektir. Bu işletmelerin söz konusu destekten yararlanabilmeleri için TB’lerini 01.01.2012 tarihinden sonra almış olmaları ve  TB üzerinde yazılı destek unsurları içerisinde ‘’sigorta primi desteği’’ ve ya ‘’sigorta primi işveren hissesi desteği’’  ibarelerinden birisinin yer alması ayrıca TB’nin tamamlama vizesinin de yapılmış olması gerekmektedir. Sadece, gemi inşa yatırımlarından dolayı sigorta desteğinden yararlanabilmek için tamamlama vizesi gerekmemekte olup TB’nin alınmış olması yeterli olacaktır. 01.01.2012 tarihinden önce TB alanlar ise 2009/1 sayılı tebliğ hükümlerine göre destekten yararlanabilecektir.

Firmanızda istihdam ettiğiniz personellerinizin şartlara uyumlu olup olmadığı ise bir takım hesaplamalarla ve şartların tutarlı olup olmaması ile belirlenebilir. Teşvik hesaplama için ücretsiz danışma hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz teşvik analizi için formu doldurabilirsiniz

10 yılı aşkın İnsan Kaynakları ve Outsourcing tecrübemiz, alanında uzman SGK Danışmanlarımız ile sizlere en güncel ve doğru SGK teşvik kazanımlarını sağlıyoruz.