Kolay Teşvik Logo

Pazartesi - Cuma 08.30/18.00

6486 Bölgesel İndirim Teşviği

Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’nci maddesinin ikinci fıkrası: On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Yararlanma Şartları:

  • On ve üzerinde sigortalıyı çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla, resmi nitelikteki işyerleri ile ihale konusu iş kapsamında tescil edilmiş işyerleri için sözkonusu prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
  • Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işyerleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanamayacağından, bu işyerlerinin altı (6) puanlık ilave prim indiriminden de yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
  • Teşvikten yararlanılacak işyerinden dolayı muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması (varsa da Kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması)
  • İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da Kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması)
  • İşverenin gerçek kişi olması halinde, kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1b kapsamındaki) yasal ödeme süresi geçmiş prim borcunun 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması
  • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri
  • Kanun türü 46486/56486/66486 seçilerek gönderilmiş aylık prim hizmet belgelerine ilişkin sigorta primlerinin yasal ödeme süresi içerisinde ödenmesi
  • Sigorta primlerinin, sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayacak olan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içinde ödenmiş olması gerekmektedir.

Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir.

Firmanızda istihdam ettiğiniz personellerinizin şartlara uyumlu olup olmadığı ise bir takım hesaplamalarla ve şartların tutarlı olup olmaması ile belirlenebilir. Teşvik hesaplama için ücretsiz danışma hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? İletişime Geçin.

Kolay Teşvik Cari Dönem Teşvik Yönetimi hizmeti firmaların cari aydaki teşvik sürecinin tamamını yürütür, denetler ve kazandırır. Böylece; %37,5’a varan SGK Teşviklerinden yararlanma imkanı doğar.

bilgi@kolaytesvik.com
0850 885 16 42