Kolay Teşvik Logo

Pazartesi - Cuma 08.30/18.00

6111 Genç ve Kadın İstihdamı Teşviği

Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. madde ile yeniden düzenlenmiştir.

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır. Teşvikten yararlanma şartları işveren ve işçi yönünden değişiklik göstermektedir.Teşvik sorgulama için geliştirdiğimiz yazılım ile şartlara uygunluğunu her ay düzenli olarak raporluyoruz.

Genel olarak şartlardan bahsetmek gerekirse ise işveren açısından;

  • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı
  • Primler yasal süresi içinde ödenmeli
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı
  • Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı
  • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı

Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir.

Firmanızda istihdam ettiğiniz personellerinizin şartlara uyumlu olup olmadığı ise bir takım hesaplamalarla ve şartların tutarlı olup olmaması ile belirlenebilir. Teşvik hesaplama için ücretsiz danışma hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? İletişime Geçin.

Kolay Teşvik Cari Dönem Teşvik Yönetimi hizmeti firmaların cari aydaki teşvik sürecinin tamamını yürütür, denetler ve kazandırır. Böylece; %37,5’a varan SGK Teşviklerinden yararlanma imkanı doğar.

bilgi@kolaytesvik.com
0850 885 16 42